beplay官网登录大元亨管业有限公司

联系方式

联系电话:0858-2134600

                182-1287-8018 毛锦才

                138-9097-2931 王松坡

                187-6870-0822 王映愚

                182-1661-2085 宋丽敏

传真:0858-2134500          

QQ:371179303

邮 箱:371179303@qq.com

开户行:beplay官网登录大元亨管业有限公司

开户银行:中国工商银行股份有限公司beplay官网登录凉都宫支行

帐号:2410080109200082680

厂 址:贵州省beplay官网登录市水城县双乡马戛村一组8号

联系我们
111

beplay官网登录大元亨管业有限公司

联系手机 : 18212878018  毛先生

           15685878063  王先生

           18216612085  王先生

联系电话 : 0858-2134600

联系Q Q  : 371179303

Q Q邮箱 : 371179303@qq.com

地址:贵州省beplay官网登录市水城县双戛乡马戛村一组8号

询价找我